Varför

AbsoDry motverkar kondens, dålig lukt och mögel.

För Din hälsa:
För hög luftfuktighet är ogynnsamt för reumatism, luftvägarna, huden och allergi (för hög luftfuktighet gynnar t.ex. utvecklingen av mögel och bakterietillväxt).

För Din egendom:
Kondens skadar byggnader och föremål med fläckar och mögel. Dessutom skapar den dålig lukt.

Använd därför AbsoDry som absorberar överskottsfukt och på så sätt förbättrar luftkvaliteten i varje slutet utrymme vilket är till fördel för både hälsa och egendom.